Remediërende Eenheid

Laerskool Lichtenburg beskik oor 'n volledige Remediërende Eenheid en 'n uiters bekwame opvoeder wat met deernis leerders help.

Leemtes by leerders word deur hul leerarea-opvoeders geïdentifiseer waarna hulle in sekere periodes, in amptelike skooltyd, na die RO Eenheid geneem word. Sodra genoegsame vordering plaasgevind het, word leerders van die RO rooster afgehaal.

Leerders met ernstige leesprobleme kan versoek dat hul vraestelle vir hulle gelees word tydens eksamens. So 'n versoek moet egter vergesel wees van 'n amptelike aanbevelingsdokument deur 'n gekwalifiseerde professionele persoon.