Graad 2

VAKKE

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensvaardighede

• Aanvangskennis
• Skeppende Kunste
• Liggaamlike Opvoeding
• Persoonlike en Sosiale Welsyn

 

 ONDERWYSERS

 Gr.2 Mev.Rina Kriel Mev.Sharon Hechter Mej.Roe An Herbst

Mev. Rina Kriel, Mev. Sharon Hechter, Mej. Roe-Ané Herbst

 

Graad 2 Foto Gallery