Graad 6

VAKKE

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensvaardighede

• Aanvangskennis
• Skeppende Kunste
• Liggaamlike Opvoeding
• Persoonlike en Sosiale Welsyn

 

ONDERWYSERS

Gr.6 Mev.Rentia Pretorius Mev.Cecile Kruger Mev.Carla Yssel

Mev. Rentia Pretorius, Mev. Cecile Kruger, Mev. Carla Yssel 

 

Graad 6 Gallery