Graad 7

VAKKE

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Tegnologie
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Lewensoriëntering
Skeppende Kunste

 

ONDERWYSERS

Gr.7 Mev.Diana Horn Mev.Mariana Blom Mev.Chrisna Lemmer

Mev. Diana Horn, Mev. Mariana Blom, Mev. Chrisna Lemmer

 

Graad 7 Gallery