Graad 4

VAKKE

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensvaardighede

• Aanvangskennis
• Skeppende Kunste
• Liggaamlike Opvoeding
• Persoonlike en Sosiale Welsyn

 

 ONDERWYSERS

Gr.4 Mej.Madelein Bonthuys Mej.Leoni Calitz Mev.Corn Visser

Mej. Madelein Bonthuys, Mej. Leoni Calitz, Mev. Corné Visser 

 

Graad 4 Gallery