Klerebank

Ons klerebank word beman deur Mellicah (algemene assistent). Die klerebank is op Dinsdae en Woensdae oop vanaf 12:15 tot 13:00. Klere word te koop aangebied teen R20.00 per item, maar behoeftige leerlinge ontvang klere gratis vanuit die klerebank. U kan ook klere vir u kind gaan omruil indie die klere te klein geraak het. Ons doen ‘n beroep op u om asseblief, waar moontlik, skoolklere wat in onbruik geraak het, vir die skool se klerebank te skenk. Daar bestaan ‘n groot behoefte daarvoor.