English Speech Contest

Leerders kry die geleentheid om in Engels deel te neem aan 'n toespraakkompetisie. Uitdunne begin in klasverband, waarna gekose leerders intern teen mekaar kompeteer. Die wenners in die verskillende graadgroepe kry dan geleentheid om aan 'n Interskole Toespraakkompetisie deel te neem.

 

No images found.