Bybelvasvrae

Ons skool neem jaarliks deel aan 'n landswye Bybelvasvra-kompetisie. Leerders word aangemoedig om hieraan deel te neem. Lewenswaardes word hier herbevestig en dit is 'n verlenging van die norm en waardesisteem van ons skool. Dit het gevolglik ook 'n positiewe invloed op die dissipline in ons skool.